Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om Holmeagerskolen

Holmeagerskolens historie

Holmeagerskolen blev bygget i årene 1979-83-  arkitekterne bag var Nils Andersen & Salli Besiakov.

Der var nedsat et byggeudvalg, der brugte erfaringer fra de tidligere skolebyggerier i kommunen, og der blev lagt stor vægt på, at biblioteket skulle ligge midt i byggeriet og gøres større på bekostning af scenen, som så desværre ikke blev stor nok til at rumme alle elever og lærere.

Allerede ½ år før skolen blev taget i brug, blev den første skoleleder ansat, Erik Torm. Han fik mulighed for selv at ansætte personalet, dog fulgte nogle af lærerne med de klasser vi fik fra de 3 skoler og et skolenævn blev valgt inden skolens start. Den dag idag har vi stadig en enkelt lærer ansat, som var med fra starten af Holmeagerskolens liv.

I starten udgjorde 1 inspektør ,13 lærere og pædagoger, 2 vikarer,1 sekretær, 1 kantinedame og 1 pedel skolens personale.

Den 1.8.1979 var den 1 fløj mod Hastings Alle færdig og børn fra henholdsvis Damagerskolen, Hedelyskolen og Mosedeskolen begyndte i alt 3 bh.klasser, 2 spor på 1.-5. klassetrin. I alt 261 elever. Administrationens lokaler var i det nuværende fysiklokale. Her holdt inspektør, sekretær, psykolog, sundhedsplejerske, sygeplejerske til. I elektronikværkstedet blev der afholdt specialundervisning.

Udgangspunktet for skolens virksomhed var et arbejdsgrundlag, som Erik Torm selv udarbejdede, og som dannede grundlag også for de første ansættelser.

Efter 5 år rejste Erik Torm til nye udfordringer, og året efter rejste Hanne Juul Jørgensen, viceinspektør til nye udfordringer.

I 1989 planlagde byrådet ændringer for kommunens skolestruktur og pegede på 2 skoler i kommunen, der skulle nedlægges, Gersagerskolen og Holmeagerskolen. Et stærkt skolenævn, mange aktive lærere og andre personalegrupper og forældre gjorde en stor indsats for at forhindre nedlæggelsen. Resultatet af kommunalvalget blev, at det politiske flertal i byrådet skiftede, og de oprindelige planer for ændringer i skolestrukturen blev taget af bordet. Holmeagerskolen var dermed reddet.

Sidenhen er Holmeagerskolen blevet en 3-sporet skole med et godt stykke over 100 medarbejdere tilknyttet.

 

Skoleledelsen gennem tiden

Skoleleder                          Viceskoleleder

Erik Torm                            Hanne Jul Jørgensen (nu Søe)

Martin Jensen                     Birgit Hansen

                                           Inger Brøndsted

Inger Brøndsted                 Søren Thomsen

Tom Nielsen                       Søren Thomsen

                                           Jenny Yde

                                           Helen Ingberg Henriksen

Rene Bang                         Helen Ingberg Henriksen

                                           Konst. Corinna Hansen

                                           Konst. Rikke Boelskifte Knigge

Leon Mitchell                      Rikke Boelskifte Knigge