Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Holmeagerskolens værdier og arbejdsgrundlag

Det er målet for Holmeagerskolens samlede virksomhed at skabe fagligt velfunderede, selvstændige, kreative og engagerede mennesker med højt selvværd og veludviklede sociale kompetencer, således at de aktivt kan indgå i morgendagens samfund.

Det betyder, at vi på Holmeagerskolen arbejder ud fra tre kerneværdier:

Fællesskab - Nysgerrighed – Livsduelighed

Holmeagerskolens definition på værdien fællesskab:

På Holmeagerskolen skal alle elever have mulighed for at finde og indgå i fællesskaber. Vi vægter samarbejde på tværs af årgange og arbejder på at fremme følelsen af at høre til, at være tryg og have respekt for hinanden. Vores mål er, at elever, medarbejdere og forældre oplever Holmeagerskolen som én samlet skole med god trivsel og læring.

Holmeagerskolens definition på værdien nysgerrighed:

På Holmeagerskolen ønsker vi at fremme nysgerrigheden og motivationen hos skolens elever, og gennem den enkelte elevs interesser ønsker vi at udfordre elevens faglige og sociale udvikling. Vi ønsker at skabe et læringsforum, hvor eleverne, med støtte hjemmefra, har lyst til at lære i et miljø præget af høj faglighed.

Holmeagerskolens definition på værdien livsduelighed:

På Holmeagerskolen danner vi eleverne til at blive selvstændige, vedholdende og empatiske individer. Vi ønsker at skabe handlingskompetente elever, som kan håndtere udfordringer af både faglig og social karakter. I et samarbejde mellem skolen og forældre er det en fælles opgave at uddanne samfundsbevidste mennesker, der både bliver til nogen og til noget.